Inlägg publicerade under kategorin Fortbildning

Av Maria - 15 mars 2018 10:41

Länkar gällande min föreläsning


maria.hagblad@skola.sala.seHur man skapar en QR-kod

https://drive.google.com/file/d/1ydB-BpaXlHFEBZNpl9gqmyoZVbImJW2Y/view?usp=sharing

Länk till presentationen:

https://docs.google.com/presentation/d/1IuS7S8ku3dfGpj2IoA_yCL6_phyuI3T_Z7tXrt-DwLA/edit?usp=sharing
Länk till mitt formulär på Google Drive

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKE8E1Tolwnprxqw__lDLONwGOrPoZSdr562DZ0arZ-XMjQ/viewform


    


HK-bloggen på Vallaskolan 

http://hemkunskapen.bloggplatsen.se

  

Maria Hagblads kanal på YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCvAJEdVs9LrkRjCrxn1eYdw?view_as=subscriber

       
”Lärarens guide till Hem- och konsumentkunskap – teori, praktik och bedömning” är en lärarhandledning som riktar sig till lärare som undervisar i åk 4-6. Uppgifterna i boken kan även användas på högstadiet.

https://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-4-6/Hemkunskap-4-6-Lm/Lararens-guide-till-Hem--och-konsumentkunskap---teori-praktik-bedomning/

  

   


Hur man använder Kahoot!

https://drive.google.com/file/d/13gnpPDVGqpp4Y8WBNXOXGpLv1lzrVnWf/view?usp=sharing

  Hur man använder Kahoot! Challenge via webben

https://drive.google.com/file/d/1_PLBK6lp1LGmeh3lwBkPbRxIiyjoaIPM/view?usp=sharing

  

Hur man använder Kahoot! Challenge via appen

https://drive.google.com/file/d/1e0VNsJmIbbBzBYuIkBMzsQ_Wy2y3qdE5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Tx_ix39q0s69dR6PjTXsjT9Wgi0aujem/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pFthwcnGi8dmmv8EtDHmR1PXkTqtRaZE/view?usp=sharing

        Hur man använder Webtools

https://drive.google.com/file/d/1rs1QYPcmjge6RYNkpVjNsWKtO0L9l8cf/view?usp=sharing

     Hur man skapar formulär i Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1zao7sBXeeVe5wlJtBX5sADniPBEGKUjP/view?usp=sharing

  


Hur man skapar en blogg

https://drive.google.com/file/d/113vK0F3vytWSdHIbtHiQUfkE4Cte4PfN/view?usp=sharing

  Av Maria - 19 oktober 2017 12:15

Deltar både som föreläsare och deltagare på Skolportens konferens för hem- och konsumentkunskapslärare i Stockholm. Titeln på min föreläsning är ”Väck elevernas intresse för ekonomi och konsumtion med hjälp av digitala verktyg”. Jag visar hur min HK-undervisning ser ut med fokus på arbetsområdet ”Konsumtion och ekonomi” och hur jag med digitala verktyg arbetar med nyanlända elever inkluderade i klassrummet. Deltagarna får ta del av hur jag planerar och lägger upp området och de får därefter möjlighet att prova några av de digitala verktygen som jag använder i undervisningen.


 
Andra föreläsare 
 
Richard Tellström är etnolog och måltidsforskare knuten till Stockholms universitet. Har skrivit boken Hunger och Törst – svensk måltidshistoria samt fungerat som manusskrivare åt era kända TV-program såsom Landet brunsås och Historieätarna.  
Richard inledde dagen på en hög nivå med sin föreläsning ”Svensk matkultur i historien, samtiden och HK-ämnet”. Med mycket kunskap och skratt fick han oss åhörare engagerade. Han beskrev det som påverkat vår svenska matkultur. Vad vi har kunnat odla i Sverige. Att med våra säsonger och åtta klimatzoner har stora skillnader i vår matkultur i Sverige. Att svensk mat har baserats på metoder som torkning, syrning, ystning, saltning, rökning och sötning för att få bort vattnet ur livsmedlet. Att det var viktigt att alltid äta det gamla först så att vår matkultur baseras på lagrad smak. Han pratade också om hur vi började söta maten i och med vi började odla sockerbetor. Hur vår konsumtion ändrades från att vara självförsörjande på mat till att äta stor del importerad mat i och med inträdet i EU. Det har gjort vi lägger ner lite pengar på mat i förhållande till vår inkomst – idag ca 11% av vår inkomst. 1958 30%, 1990 15%.
 
 
Mat är inte bara näring utan det har också ett stort kulturvärde. Kulturvärdet kan bestå i historia, ideologi, symbol, samhällsklass, ekonomi och själva måltiden. Att man äter tillsammans, kontroll så att maten räcker och firande vid högtider.
Att man lär sig att tycka om en viss mat beroende på vad man äter historisk och kulturellt. Han slog hål på en hel del myter gällande mat som varför vi äter ärtsoppa på torsdagar etc.
Richard visade också på hur vi har en klassbunden matkultur.  Han delade in oss i arbetsklass, medelklass, urban kulturellt och överklass. Mycket igenkännande.
Vi i Sverige är ett av få länder i världen som inte äter samma mat till frukost som vi gör till lunch och middag. Det blir lätt att vi tycker vår frukostkultur är det enda riktiga men vi är viktigt att vi har perspektiv där.
 
Intressant var också hur olika vi är kulturellt gällande specialkoster. Richard visade procentuellt hur många som beställer specialkost i konferenssammanhang. Där skilde sig olika grupper åt markant.
   

 

 


Richard gav tips om lektion – ”En svensk matklassiker” där eleverna ska arbeta sju ämnesdelar; 1. Torkat. 2. Fermenterat. 3. Kärnat/ystat. 4. Saltat/gravat. 5. Sötat. 6. Salt/syra/sött/krydda. 7. Salt-syra-sött-dill.

   
 
Han visade också på att vi under livets gång har olika matkulturer.

    

 

 

 

Att vi även övar in i en matkultur beroende var vi bor och vilka mattrender som finns.
 

 

Boktips

 
   

 
 
Albina Granberg är legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap och doktorand i kostvetenskap vid Uppsala universitet och Högskolan Kristianstad och en av doktoranderna i den nationella forskarskolan i hem- och konsumentkunskap. barn i behov av särskilt stöd.
 
Albina föreläste om ”Recept – ett hjälpmedel eller bara onödigt krångel?”
Mat, måltider och hälsa är ett centralt innehåll i Hem- och konsumentkunskapsämnet och innefattar hur man lagar mat genom val av matlagningsmetoder, recept, ingredienser och redskap. Att förstå hur elever lär sig matlagning är därför något centralt för att utveckla en ämnesdidaktik inom HK. Hennes avhandling visar. Föreläsningen som tar sin utgångspunkt i doktorsavhandlingen ”Att lära sig laga mat – en del av hem- och konsumentkunskapens didaktik”, en avhandling som undersöker receptanvändandet i grundsärskolan.


Albina bekräftar hur svårt det kan vara för elever att förstå och följa recept. Att det inte hjälper eleverna att säga ”Läs vad det står i receptet!”  eftersom recept är helt ologiska för en del elever. Det är så mycket som står mellan raderna. Dessutom många begrepp som kan vara okända för eleven. Hon jämförde det med en stickbeskrivning. En stickbeskrivning förväntas vi inte förstå alla termer i men ett recept ska vara självklart att förstå. Ofta såg hon att bilder mer kunde störa än hjälpa eleverna.


Finns det några alternativa sätt att lära sig? Eftersom mänskligheten genom tid har lärt sig av varandra, en hantverksduktig person och lärt ut sin kunskap genom att visa, typ ”flätmetoden” så är den hållbar än idag.  Min egen reflektion är att den metoden fungerar mycket bra med elever. När vi bakar matbröd använder jag alltid ”flätmetoden” vilket alltid blir en lyckad och uppskattad lektion. Mina filmrecept fungerar som den metoden. Jag visar varje moment (men på film) och eleverna gör steg för steg i receptet. 
En reflektion från Albina var att det bakas alldeles för mycket i särskolan. Generellt sätt så lagas det mycket mer mat i våra hem och det är där fokus borde ligga.
 
 
Sharon Lavie är familjeekonom på Ikano Bank. Sharon jobbar för att öka kunskapen om privatekonomi och konsumenträtt. Arbetat 10 år på Konsumentverket. Sharon föreläste om ”Ungdomar och den snåriga vardagsekonomiska djungeln”. Hon förmedlade handfasta tips och råd som hjälper till att få koll på ekonomin i vardagen. Ett tips var appen ”Veckopengen” som hjälper barn och deras föräldrar att hantera veckopengen. Se info här: http://www.veckopengen.se/?gclid=Cj0KCQjw95vPBRDVARIsAKvPd3KJAoP8XZao-EoCn2sT86QIlFYcNdhcFTc7clnrtmSzS87m3y-oApUaAswrEALw_wcB
Ett annat tips var att utgå från dessa punkter när man ska diskutera privatekonomi med eleverna

  • Jag måste
  • Jag borde
  • Jag vill
  • Jag drömmer

Hon pratade en hel del om varför man ska spara och då handlade det om till något man önskar/drömmer om att köpa. En reflektion från mig är att det finns en annan typ av sparande som kallas buffert. Hon rekommendera boken ”Hjärnkoll på pengarna” med Elin Helender.

 

 

Sharon tog också upp allt det som vi undervisar om i ämnet konsumenträtt. Det var trevligt att få en bekräftelse på vad som är det viktigaste att lära ut..
 
Anna Lilja, kommunikatör på Konsumentföreningen Stockholm med fokus på konsument- och miljöfrågor.
Föreläsningen handlade om mattsvinn.  Anna rekommenderade en film.

Det är 10% mer effektivt att förebygga matavfall.Siffror gällande onödigt matavfall (=är den del vi hade kunnat ätas om det förvarats rätt eller ätits upp i tid.)
45 kg hushåll (19 kg i sopor, 26 kg i avlopp Observera att här räknas te och kaffe in.
2 kg restauranger
1 kg storhushåll
1 kg handel


 
Man räknar med att 150 000 liter mjölk slängs per dag = 56 miljoner liter per år.Enligt de Globala målen 2030 ska matsvinnet halveras i konsument- och butiksled till 2030.
Vi behöver förändra våra attityder till datummärkning. Också se till att alla vet skillnaden mellan ”bäst före datum” och sista förbrukningsdag.Matsvinnet har en större påverkan på miljön än vad förpackningarna. Alltså är det bättre med en plastad gurka som håller 7-10 dagar längre än oplastad. Han gav ett annat exempel som en stor paketerad ost samt en mindre förpackning med skivad ost. Om man slänger en ¼ skiva av den större osten samt inget av den skivade så är den lilla förpackningen bättre. Källa: Helen William har forskat kring detta på Karlstads universitet.


Anna visade också deras skolmaterial "Släng inte maten". http://slangintematen.se


 Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han arbetar nu med utbildningar och föreläsningar samt i ett nära samarbete med skolor i grundskolan och på gymnasiet.

 

Kenth föreläser om att skolan måste arbeta mer inkluderande med undervisning som passar fler barn. Skolan måste bli bättre på att möta elever med inlärningssvårigheter. En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationer ändå. Hur kan vi hjälpa dessa elever att fungera i skolan? Vi måste skapa en skola för alla för i dagsläget är 12,7% = 13 000 elever inte behöriga att söka ett nationellt program.

 

Orsaker är om man jämför mot förr är att mängden information ökar stort, vi får snabbare information, mycket information sker verbal, krav på att vi ska kunna bearbeta och reagera på information. Detta är extra svårt för speciella grupper som för elever som har neuropsykiatrisk diagnos men även för elever som endast uppfyller vissa av kriterierna. Det är också svårt för de elever med begåvning i den nedre normala gränsvärdena, samt för elever där stress påverkar prestationen, elever som saknar begriplighet- hantering-meningsfullhet och även ibland överbegåvade elever.

 

Var annat barn med diagnos inom autismspektret når inte målen i grundskolan. Pojkar får ofta sin diagnos vid 6 årsålder och flickor vid 16 årsålder.  En tidig diagnos samt bra strategier kan vi undvika att 12-15% inte kan försörja sig själva.


Den största framgångsfaktor är en bra relation mellan barn och lärare. Som lärare ska man arbeta med relationsbanken. Källa: Anna Lilja, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev (2013). Bra relation + bra strategi = stark länk. Här ska man undvika länkbrott. Vi måste vara professionella informationshanterare när vi möter elever som har ett annorlunda sätt att ta emot, processa och reagera på information. Vi behöver teoretisk förståelse, se pedagogiska konsekvenser samt hitta pedagogiska strategier. Vi ska arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet men också efter våra emotionella förmågor. Det mesta brukar lösa sig om lärare och elev och förtroende för varandra.


Kenth pratade om Kahnemans modell om hur vi hanterar information. Det är avgörande för vår förmåga att hantera information och kunna kommunicera och samspela med andra är att vi kan skapa ”inre bilder”. Att man kan lite om mycket, kan reflektera, att man klarar förändringar och att man kan skapa sammanhang av många delar.  Det som gör det svårt är det motsatta; inte så flexibel, stor detaljkunskap, ogillar förändringar och skapar sammanhang av färre delar. Genom att vi har denna teoretiska förståelse kan vi hjälpa elever som har svårt att se ”inre bilder” genom att ha bildstöd. Man kan också visa i verkligheten, visa filmklipp, använda figurer, tankekartor och checklistor.
Vi kan använda oss av denna modell när vi konstruerar begripliga uppgifter: 1. Vad är det som ska göras? 2. Var ska uppgiften göras? 3. Ensam? 4. Med vem/vilka? 5. På vilket sätt? Hur mycket? 6. När ska den göras? 7. Vad går den ut på? Motivation? 8. När tar den slut? Tid? 9. Vad ska ske när den är klar?


En del elever inom autismspektret är överkänsliga för smak, lukt, konsistens och temperatur.  Ibland kan det vara svårt att beskriva vad man tycker om. Här kan man ha färdiga förslag på livsmedel där eleven delar in dessa i 1. Tycker mycket om. 2. Ok. 3. Tycker inte om. Dessa elever ska inte ses som bortskämda vilket kommer vid deras val av livsmedel.


Överlag är det viktigt att ta reda på hur eleven bäst kommer till sin rätt i skolan. Att man har ett genuint intresse som pedagog.

 

Jag köpte hans bok "När mallen inte stämmer"

 

Anna Karlefärd är doktorand vid Karlstads universitet där hon forskar om hur lärare utvecklar sin bedömarkomptens i relation till nya styrdokument. Anna föreläser runt om i landet gällande bedömning och betyg. Hon har medverkat i den webbaserade bedömningskursen som Skolverkets anordnat. Hon deltar också i era projekt gällande Samverkan bästa skola och är även knuten till Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

 

Anna föreläste om Formativ klassrumspraktik och betygssättningsprinciper. Vi fick ta del av hur kunskapskrav blir till betyg. Hur man sammanväger bedömningarna till ett enda betyg. Hon pratade om vårt friutrymme och att det är viktigt att inte bli begränsad i vår undervisning. Samtidigt är det viktigt att veta var strandkanten går. Vi ska låta eleverna träna och utvecklas för att nå längre. Formativ undervisning = god undervisning = vad behöver vi lärare göra för att leda leven vidare. Vid formativ undervisning är det viktigt att veta var eleven befinner sig. Även göra det transparant om vad som är bra kvalitet samt förstå hur eleven lär sig. Läraren ska få eleven att känna sig trygg så att de vågar visa vad de inte kan. Vi ska skapa förutsättningar för att eleven ska lära sig. Tryggt klassrumsklimat är viktigt. Läraren behöver visa att alla får komma till tals. Att alla är intressanta. Att eleven tex. inte lämnas ensam att tolka kunskapskraven.

 

Vi ska behandla det centrala innehållet anpassat till den åldersgrupp och elevgrupp man har. Varje lärare har ett eget ansvar för tolkning men på samma skola ska vi vara ense.
Det är helt omöjligt att sätt ett / på en elev som uppnått alla kunskapskraven i åttan men inte i nian (ex. på grund av frånvaro). Man ska heller inte sätta separata terminsbetyg för att sedan göra ett genomsnitt på detta. Man sätter alltid betyg på det elevens hittills har visat. Detta gäller ex. vad man hittills har visat under högstadiet.


Ni känner igen Anna Karlefjärd från detta klipp


 

Flera finns det här: https://www.youtube.com/channel/UCyCrk4NsRsjg4Z5TwZlN7Ag

 

Av Maria - 12 januari 2017 12:56

Nu är det dags för World Home Economics Day 17 mars 2017. Jag hoppas att jag och mina kollegor i Sala kommun får åka. Dagen brukar vara väldigt intressant med bra föreläsare. Fortbildningen är gratis tack vare medel från Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas fond. Lunch och kaffe ingår under dagen.


Program finns här: https://drive.google.com/file/d/0B4mfVsZ_T0A5VlV2cUJsSDF1Vk0/view?usp=sharing

   .  

Blankett för anmälan: https://drive.google.com/file/d/0B4mfVsZ_T0A5Y3JqU1JpNEtxRHc/view?usp=sharing

Av Maria - 20 november 2016 13:43

Den 16-17 november medverkade jag som föreläsare och deltagare gällande fortbildning för hem- och konsumentkunskapslärare, som Kompetensteamet anordnade på Finlandshuset i Stockholm. 


En stor del av första dagen ansvarade Lena de Ron och Maria Feldt för. De arbetar med en nytt bedömningsmaterial som ska vara som hjälp för oss som undervisar i hem- och konsumentkunskap. De har tidigare givit ut "Lära och bedöma" .  

De har också givit ut en grön handbok i ämnet. Eftersom deras material inte publicerats ännu så får vi vänta på nya "Handboken" för att kunna ta del och använda deras material. Det kändes lite snopet att inte ha något att ta med sig hem men jag väntar gärna. 

   

Lisa-Linnea Flising som givit ut Libers HK-bok föreläste om miljö och hållbar utveckling. Hon var en glad, kunnig och inspierade föreläsare som gav oss kunskap och en del lektionsförslag.

   


Några saker som jag antecknade:

"Kan jag planera då är det bra att storhandla. Annars inte"

"Vi minskar inte mängden kött vi äter utan vi ökar den. Viktigt att inte ytterligare öka köttkonsumetioen"

"Djur äter inte bara gräs"

"222 miljoner ton sojabönor som produceras främst som djurfoder skulle kunna täcka dagsbehovet av protein för alla världens medborgare"

"Soja slår ut den biologiska mångfalden. Regnskog skövlas och slår ut djur och växtliv"

                                                          
Anita Forsnäsgård från Konsumentverket och Gustaf Ramel från Konsumenteuropa föreläste om konsumenträtt. Konsumentverkets information finns alltid på andra språk. Bra att tänka på!Anita berättade om "Ny i Sverige" som finns på flera språk. Både som filmklipp och information.Per Klasson var en underhållande och kunnig föreläsare. Han föreläste om didgitala verktyg länk.


Jag har här använt mig av Gustaf Ramels bilder samt en app som Per klasson berättade om Instant translate. Jag har fotograferat av bilderna samt översatt dem i appen till olika språk.

         

         


         


         


         


         

     

 

 

         

 

   

   

         

         

         

         

         

 


       

Han rekommendarade också Google Keep som är som notislappar. Man får också påminnelser i kalenderna. Man kan lägga in bilder också.


Adblock var en app som blockerar reklam.


Men mest begrastad blev jag av Instant translate. Har också appen TextExtractor.


Man kan helt enkelt scanna av en text/ett recept i en bok och sedan översätter den till en mängd olika språk. 

 

_______________________________________________________________________________________________


Somaliska

recipe aasaasiga ah ee mincemeat
2 dadka
In 'jeexjeexeen, looks hen
2 qaado breadcrumbs
biyo 3 qaado
In basasha daadi Qaadada
150g hilibka lo'da duqadda
2 far cusbo
basbaas 1/2 tsp
1/2 ukunta 2 Qaadada
doofar The
Ingrediemser
mincemeat Dufcaddii The
waayo stekninq
In margarine qaado
in
In biyo kulul dl
7'illbe11ör
baradho la karkariyey ama
cufayo baradho
karootada kaga daadi
lingonberry
salad
Gibr sheegay hiir
l. qas ka breadcrumbs iyo biyaha ee baaquli iyo ha u istaagaan dhowr ah
daqiiqo.
2. Peel iyo shabaggeedii basasha ee waqtigaas.
3. Ku dar duqadda hilibka, basasha, cusbo, basbaas iyo ukunta.
4. Walaaq Cuntadan wada sidoo ilaa baslasha waa siman.
fiiri sawirka 252
2 dadka
1. Cook hilibka dhulka sida ay karinayo kor ku xusan oo aasaasi ah.
2. Ku dhaq guddiga goynta iyo qoysid gacmahaaga si eekaan weydo
fal waxashnimo leh ee si fudud u.
3. dagno baslasha ee doofar iyo meel on jarida guddiga.
4. Ku dar margarine ee shiileyso digsi iyo kulayl Tilk a
waa bunni.
5. Brown doofar ah. Rux digsiga shiileyso • An si ay u noqdaan
agagaarka 0d. Hubi in baruurta shiileyso ma is gubay.
6. Hoose kulaylka iyo ha doofar ka dib markii shiileyso.
7. Ka saar doofar iyo ha digsiga
8. Ku shub biyaha samada ee maqlaha ah.
9. Soo kari iyo kicin faar,
Adeegaan la Sky ama isticmaal Sky si aad u aragto p 276

_______________________________________________________________________________________________


Arabiska

وصفة بسيطة للحم مفروم
2 الناس
في "مزق، تبدو الدجاجة
2 ملاعق طعام من فتات الخبز
3 ملاعق طعام من الماء
في البصل المبشور ملعقة كبيرة
150G لحم البقر المفروم
2 القرصات من الملح
الفلفل 1/2 ملعقة شاي
1/2 بيض 2 ملعقة كبيرة
كرات اللحم
Ingrediemser
ولحم مفروم دفعة
لstekninq
في السمن ملاعق
إلى
في الماء الساخن دل
7'illbe11ör
البطاطا المسلوقة أو
أسافين البطاطا
الجزر المبشور
ينجونبيري
سلطة
وقال Gibr hiir
ل. مزيج من فتات الخبز والماء في وعاء واسمحوا الوقوف قليلة
دقائق.
2. قشر وصر البصل في هذه الأثناء.
3. إضافة اللحم المفروم والبصل والملح والفلفل والبيض.
4. تحرك المكونات معا جيدا حتى اللحم المفروم على نحو سلس.
انظر الصورة 252
2 الناس
1. كوك اللحم المفروم بحسب وصفه الأساسية أعلاه.
2. اغسل لوح التقطيع وبلل يديك حتى لا تلتصق
تخطر في ذلك بسهولة.
3. تشكيل لفرم اللحم لومكان على قطع المجلس.
4. إضافة السمن في مقلاة والحرارة Tilk
هو البني الفاتح.
5. براون اللحم. تهز المقلاة • وبحيث تصبح
حول 0M. تأكد من أن الدهون القلي لا الحصول على حرق.
6. انخفاض الحرارة والسماح للكرات اللحم بعد القلي.
7. إزالة اللحم والسماح للعموم
8. صب الماء في السماء في مقلاة.
9. جلب ليغلي ويحرك الرواسب،
خدم مع السماء أو استخدام السماء لرؤية ص 276

_______________________________________________________________________________________________

 

Persiska

دستور عمومی برای گوشت قیمه
2 نفر
در پاره، به نظر می رسد مرغ
2 قاشق غذا خوری پودرهای سوخاری
آب 3 قاشق غذاخوری
در پیاز رنده شده قاشق غذاخوری
150G گوشت گاو چرخ شده
2 نیشگون نمک
فلفل 1/2 قاشق چایخوری
1/2 تخم مرغ 2 قاشق غذاخوری
کوفته
Ingrediemser
گوشت قیمه دسته ای
برای stekninq
در مارگارین قاشق غذاخوری
به
در آب داغ DL
7'illbe11ör
سیب زمینی آب پز و یا
قاچ سیب زمینی
هویج رنده شده
آریزا
سالاد
Gibr گفت hiir
L مخلوط پودرهای سوخاری و آب را در یک کاسه و بگذارید به چند
دقیقه.
2. پوست کندن و رنده پیاز در عین حال.
3. اضافه کردن چرخ گوشت، پیاز، نمک، فلفل و تخم مرغ است.
4. هم بزنید مواد را با هم خوب تا زمانی که گوشت چرخ کرده صاف است.
تصویر 252 مشاهده
2 نفر
1. گوشت چرخ کوک توجه به دستور العمل عمومی بالا.
2. هیئت مدیره برش شستشو و مرطوب دست خود را به طوری نمی چسبد
گوشت چرخ کرده را در به راحتی.
3. شکل دادن به گوشت چرخ کرده برای شامی کباب و مکان در برش هیئت مدیره.
4. اضافه کردن مارگارین را در ماهی تابه و حرارت سرخ کردن Tilk
قهوه ای روشن است.
5. براون شامی کباب. لرزش ماهی تابه • یک تا تبدیل شدن آنها به
اطراف 0m مدل. اطمینان حاصل کنید که چربی سرخ کردن می کند نه سوخته.
6. کاهش حرارت و اجازه دهید کوفته پس از سرخ کردن.
7. حذف کوفته و اجازه دهید تابه
8. پور آب به آسمان در ماهی تابه.
9. را به جوش و هم بزنید تا رسوب،
خدمت با آسمان و یا استفاده از آسمان برای دیدن P 276

دستور عمومی برای گوشت قیمه
2 نفر
در پاره، به نظر می رسد مرغ
2 قاشق غذا خوری پودرهای سوخاری
آب 3 قاشق غذاخوری
در پیاز رنده شده قاشق غذاخوری
150G گوشت گاو چرخ شده
2 نیشگون نمک
فلفل 1/2 قاشق چایخوری
1/2 تخم مرغ 2 قاشق غذاخوری
کوفته
Ingrediemser
گوشت قیمه دسته ای
برای stekninq
در مارگارین قاشق غذاخوری
به
در آب داغ DL
7'illbe11ör
سیب زمینی آب پز و یا
قاچ سیب زمینی
هویج رنده شده
آریزا
سالاد
Gibr گفت hiir
L مخلوط پودرهای سوخاری و آب را در یک کاسه و بگذارید به چند
دقیقه.
2. پوست کندن و رنده پیاز در عین حال.
3. اضافه کردن چرخ گوشت، پیاز، نمک، فلفل و تخم مرغ است.
4. هم بزنید مواد را با هم خوب تا زمانی که گوشت چرخ کرده صاف است.
تصویر 252 مشاهده
2 نفر
1. گوشت چرخ کوک توجه به دستور العمل عمومی بالا.
2. هیئت مدیره برش شستشو و مرطوب دست خود را به طوری نمی چسبد
گوشت چرخ کرده را در به راحتی.
3. شکل دادن به گوشت چرخ کرده برای شامی کباب و مکان در برش هیئت مدیره.
4. اضافه کردن مارگارین را در ماهی تابه و حرارت سرخ کردن Tilk
قهوه ای روشن است.
5. براون شامی کباب. لرزش ماهی تابه • یک تا تبدیل شدن آنها به
اطراف 0m مدل. اطمینان حاصل کنید که چربی سرخ کردن می کند نه سوخته.
6. کاهش حرارت و اجازه دهید کوفته پس از سرخ کردن.
7. حذف کوفته و اجازه دهید تابه
8. پور آب به آسمان در ماهی تابه.
9. را به جوش و هم بزنید تا رسوب،
خدمت با آسمان و یا استفاده از آسمان برای دیدن P 276

_______________________________________________________________________________________________


Turkiska

mincemeat için temel tarifi
2 kişi
'Tavuk görünüyor yirtti içinde
2 yemek kaşiåi galeta unu
3 yemek kaşiåi su
yk rendelenmiş soåan
150g kiyilmiş siåir
tuzu 2 tutam
1/2 çay kaşiåi karabiber
1/2 yumurta 2 çorba kaşiåi
köfte
Ingrediemser
toplu mincemeat
stekninq için
çorba kaşiåi margarin
için
dl sicak su
7'illbe11ör
Haşlanmiş patates veya
patates dilimleri
rendelenmiş havuç
lingonberry
salata
Gibr hiir bahsedilen
l. Bir kase galeta ununu ve suyu kariştirin ve birkaç bekletin
dakika.
2. Peel ve bu arada soåan rendeleyin.
3. kiyma, soåan, tuz, biber ve yumurta ekleyin.
kiyma pürüzsüz olana kadar 4. birlikte iyi malzemeyi kariştirin.
Resmi 252 bkz
2 kişi
yukaridaki temel reçeteye göre 1. Cook kiyma.
2. kesme tahtasi yikayin ve ellerinizi o kadar batmiyor nemlendirin
o kadar kolay kiyma.
3. kesme tahtasi üzerinde köfte ve yer kiyma şekillendirin.
4. bir tava ve isi Tilk margarin ekleyin
açik kahverengidir.
5. Kahverengi köfte. Bir yüzden haline • tava sallamak
0m etrafinda. kizartma yaåi yandi almaz emin olun.
6. isiyi düşürün ve kizartma sonrasinda köfte saålar.
7. köfte çikarin ve pan izin
tavada göåe su dökün 8..
9. kaynatin ve sediment kariştirmaya,
Sky ile servis ya da p 276 görmek için Gökyüzünü kullanin

_______________________________________________________________________________________________


Gisela van der Ster pratade om att det egentligen inte finns någon "ny" forskning gällande kolydrater och fett. Det enda att man sänkt kolhydratprocenten som vi behöver äta per dag från 55% till 50%.

_______________________________________________________________________________________________


Själv föreläste jag om hur jag arbetar med blogg, bild- och filmstöd. 


Maria Hagblads åhörarkopior

Diamanten  

Elin Röös 


"Jag mycket nöjd och glädjefylld men också trött efter mina två dagar i Sthlm. Föreläsningen gick bra. Känner mig tacksam för alla fina kommentarer som jag fick. Tydligen är det många kollegor ute i landet som finner material och inspiration till sin HK-undervisning på HK-bloggen på Vallaskolan. En kollega berättade att hen hade tappat inspirationen till att fortsätta undervisa men återfick den under mitt framförande. Det värmer! Sammantaget uppskattas det att jag frikostigt delar med mig av mitt material och många tycker jag inspirerar dem" 


     

Av Maria - 20 november 2016 11:36

 31/10 till 1/11 2016  


Alexsandra och Carina hade fixat soppa, bröd och dryck till oss som kom redan på söndagen till Hjo.  Vi träffades i HKK-salen på Guldkroksskolan. Gott och mycket trevligt!


HK-lokalerna var mycket fina och välplanerade.

         


Överallt var det snygga och tydliga lappar uppsatta.

         


Hem- och konsumentkunskapen har ett samarbete med textilslöjden. Eleverna syr förkläden, grytlappar och sittdynor till HK-salen. De får betalt motsvarande en dollar (vilket många fattiga ska överleva på varje dag). De får det i form av en piggelin. 

     


På måndagen startade vi i den intillliggande miniaulan. Perfekt för vår fortbildning att ha nära till HKK-salen.  Programmet utgick ifrån önskemål från förra edcamp och vad vi var intresserade av. Vi träffade övriga  lärare på Guldkroksskolan. Vi tog en timme för att diskutera samarbete över ämnesgränserna utifrån kursplanerna.


Under Edcamp 2016 gjordes tvärgrupper med personalen på 7-9 i Hjo samt deltagarna på Edcamp. FRÅGESTÄLLNINGAR 1. Vilka erfarenheter finns i gruppen inom ämnesövergripande arbete? 2. Vilka vinster ser du med ämnesövergipande arbete? 3. Inom vilka ämnen som du undervisar ser ni beröringspunkter och möjligheter till ämnesövergripande arbete? Här finns anteckningarna anteckningar som togs från grupperna


IFHE (International Federation for Home Economics), som bland annat arbetar för globalt nätverksbyggande, som berättade om sin verksamhet.


Vi fick återkoppling via mail av Lena de Ron om vad som hänt med kursplanerevideringen. 


Här kommer lite lektionsförslag och tips:


Pizza


Tacopaj


GRÖNT


Kunskapstest


Elin Röös


Diamanten


Jag föreläste för mina kollegor om hur jag arbetar med digitalt stöd.


Maria Hagblads föreläsning med QR-koder
På skolan fann jag dessa två saker intressanta:

En sådan skulle vi ha på Vallaskolan.


   

Vacker glaskonstallation. 

Detta tvättställ var direkt utanför matsalen. Smart!


Båda dagarna blev vi bjudna på lunch i skolrestaurangen ”Gyllene gaffeln”. Gott och trevlig måltidsmiljö.  Gott fika fick vi också!


På måndagen hade vi en gemensam middag för de som förbokat på restaurang Eira paviljongen i Hjo stadspark.

Eirapaviljongen ritades av arkitekten Lars Kellman och blev den sista byggnad som uppfördes för Kuranstalten i själva parken. Paviljongen är belägen mellan Varmbadhuset och Villa Eira. Eirapaviljongen stod klar 1906.

 

Eirapaviljongen byggdes i första hand som sällskapssalong: “I den nybyggda “Eirapaviljongen” söder om badhuset, som får disponeras af II klassens kurgäster, finnas likaledes piano och tidningar tillgängliga. – I denna paviljong hållas under högsommaren dagliga andaktsstunder,” (1907).

 

Eirapaviljongen har under åren fungerat som både café och restaurang. Namn som Parkserveringen och Frestelsen har tidigare används men nu är alltså originalnamnet Eirapaviljongen åter i bruk.

 

      


MENY    

Mustig biffgryta på ryggbiff med svamp och lök, kokt potatis                                                                     

Fiskalternativ           Varmrökt lax med höstens grönsaker , dillmajonnäs, kokt potatis                      

Vegetariskt               Hemlagad bönbiff med smörstekta grönsaker och bearnaisesås                      


Denna kostnad står vi själva för. . Vi bjöds dock på hemlig underhållning, vilket var en musikqiuz med två trubadurer.

 

"Hjo är en gammal trästad. Idag ses många av de äldre trästäderna som pittoreska inslag i den svenska stadsmiljön och har blivit populära turistmål, framförallt på grund av den romantiserade bilden av Sverige före efterkrigstiden. Exempel på städer som fortfarande har stor del gammal träbebyggelse är städerna Eksjö, Nora och Hjo. Dessa städer har gått ihop under parollen "trästäderna" i syfte att bevara den delen av svensk kultur som trästäderna utgör. Trästädernas ålderdomliga bebyggelse har gjort dem populära vid inspelning av film- och Tv-produktioner där äldre miljöer efterfrågas, exempelvis filmatiseringarna av Astrid Lindgrens många böcker".

 

Staden har också en vacker stadspark.

     

 


Jag var också på en utställning i Hjo. Estrid Ericsson som grundade Svenst Tenn kommer från Hjo.
       
 

Av Maria - 16 oktober 2016 12:13

Förra veckan var Madeleine Carlsson från Oskarshamn på besök hos mig. Hon var med mig under två arbetsdagar på Vallaskolan i Sala. Eftersom hon följt min HK-blogg under flera år och att hennes elever nyligen fått datorer vill hon skapa en ämnesblogg. Jag visade hur jag gör och hur man kan arbeta digitalt. 

Det var roligt och lärorikt att ha Madeleine på besök och jag hoppas kunna besöka henne på hennes skola i Oskarshamn.

Blir stolt över att hon väljer att spedera två studiedagar hos mig och att hon åker ända från Oskarshamn för att besöka mig. 

Enligt mig så är den bästa fortbildningen är kollegialt utbyte. Det kan göras på den egna skolan (vilket vi gör på Vallaskolan) eller på annan skola i kommun eller plats i Svergie. 

 

Av Maria - 1 maj 2016 09:54

Mina ämnesspanarkollegor Sara Bruun, förstelärare på Furutorpskolans högstadium i Vinslöv och Annika Sjödahl, förstelärare i svenska och engelska på högstadiet vid S:t Iliansskolan i Enköping. Samtalet kretsar en hel del kring språkundervisning och delakultur. 

Av Maria - 28 april 2016 13:56

Länk till föreläsningen


På föreläsningen får ni höra tre entusiastiska slöjdlärare berätta om hur de vågade bryta gamla mönster och rutiner i en traditionell slöjdundervisning på skolan. De berättar om hur behovet av en förändring i slöjdundervisningen uppstod, motiverades, organiserades och genomfördes.

 

De delar med sig av praktiska och konkreta idéer från projektet, visar hur IT och digitala läroprocesser hjälper eleverna att utvecklas i slöjden.

Ni får även följa med på ett besök i slöjdsalarna och se hur eleverna arbetar och höra vad de tycker om förändringen...


Vi hoppas att föreläsningen ska inspirera andra slöjdlärare som vill arbeta med ämnet slöjd som ett ämne.

 

 

Presentation


Hej!
Denna blogg skapades av mig maj 2009. Jag heter Maria Hagblad och undervisar i hem- och konsumentkunskap på Vallaskolan i Sala kommun. Här publicerar jag vad vi gör och olika recept. Sidan har också en mängd användbara länkar.

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Fråga mig

38 besvarade frågor

Tidigare år

Länkar

Hitta recept

Arkiv

Besöksstatistik

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se